Suy niệm với Mẹ – Ngày 20.02

0

Thứ Năm 20/02/2014 

Mc 8, 27-33

“Thầy là Đấng Kitô ” (Mc 8,29)

Như Mẹ: Sau việc Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu loan báo rằng sứ vụ của Người sẽ được hoàn tất qua việc chịu thương khó, tử nạn và phục sinh. Mục đích của việc loan báo này là nhằm sửa lại quan niệm sai lầm của dân Do Thái thời đó về Đấng Cứu Thế và để các môn đệ có được can đảm cùng chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc thương khó cùng Thầy mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho lời Chúa và sự sống của Chúa nâng đỡ chúng con, để giữa những đau khổ thử thách của cuộc sống hiện tại, chúng con luôn kiên vững và an vui vì luôn tin rằng Chúa mãi yêu thương chúng con, dù chúng con có xấu xa, tội lỗi thế nào.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết rằng đời sống chúng con luôn có Mẹ ở bên.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.