Suy niệm với Mẹ – Ngày 23.02

0

Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên – Năm A

Mt 5, 38 – 48

“Hãy yêu kẻ thù” (Mt 5,44)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình… Giáo lý của Chúa luôn đặt tình yêu, sự khoan dung, tha thứ lên trên hết. Vì Chúa đã yêu chúng ta, đã tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng ta yêu như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thật khó khăn cho chúng con khi phải yêu người mình không thích, đón nhận và khoan dung với người có lỗi với mình. Chúng con còn quá  kiêu ngạo, ích kỉ, nên chưa cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con, Chúa ơi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu như Chúa yêu, và sống như Chúa đã sống.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.