Suy niệm với Mẹ – Ngày 24.02

0

Thứ Hai 24/02/2014

Mc 9,14-29

“Thưa thầy, tôi tin,
nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24)

Như Mẹ: Ý thức được giới hạn, sự yếu kém của mình, nhưng vẫn luôn giữ vững được niềm trông cậy vào Chúa, người đàn ông giúp cho con mình được sống lại, nhờ tấm lòng nhân ái bao la của Chúa Giêsu. Chúa không cần chúng ta thông minh tài giỏi, Chúa cần chúng ta phó thác đời mình cho Chúa cách trọn vẹn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa muôn thử thách của cuộc sống, đức tin của chúng con nhiều lần đã bị chao đảo, thậm chí có lúc chúng con đã nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức được thân phận tội lỗi của mình mà đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.