Lễ Truyền Tin và Nhà Tạm đầu tiên

0

Lễ Truyền Tin nhắc nhở chúng ta về một khoảnh khắc quan trọng: Sứ thần Gáp-ri-en thông báo Tin Vui cho Trinh nữ Maria, vị hôn thê của Đức Thánh Giuse. Cô thôn nữ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn là Người-mang-Thiên-Chúa (Theotokos), trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Lời “xin vâng” của Đức Maria góp phần hoàn tất Kế hoạch Cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta cùng nghe lại lời Đức Mẹ nói với Sứ thần năm xưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38).

Thật là trên cả tuyệt vời, ngay khi Đức Mẹ nói lời “xin vâng” thì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14).

Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng Em-ma-nu-en, Đấng Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta, gọi là Đức Giêsu Kitô. Đức Maria được mang Đấng ấy, Đấng Mê-si-a, Đấng Thiên Sai, và cung lòng của Đức Mẹ trở nên Nhà Tạm đầu tiên, nơi có Chúa Giêsu ngự trị, hiện diện thực sự. Ngày nay chúng ta cũng có những Nhà Tạm ở các nhà thờ, nơi có Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô. Các nơi đó cũng có Chúa Giêsu hiện diện thực sự.

Chúa Giêsu Kitô chính là Ngôi Lời Vĩnh Hằng của Thiên Chúa: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1:9).

Thánh Gioan diễn tả: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người” (1 Ga 1:1-3).

Sau khi được đón nhận Tin Vui, Đức Mẹ đã đem Chúa đến cho người chị họ Ê-li-da-bét. Chính Chị Ê-li-da-bét đã có niềm vui nhân đôi: Được cả Thiên Chúa Ngôi Hai và Đức Maria đến thăm. Niềm vui nhân đôi đó khiến Thai nhi Gioan cũng phải nhảy mừng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1:42-45).

Lễ Truyền Tin cũng nhắc nhở chúng ta về bổn phận loan báo Tin Mừng cho tới tận cùng trái đất, giúp người khác nhận biết Cứu Chúa Giêsu Kitô!

Lạy Nữ vương các Tông đồ, xin nguyện giúp cầu thay!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.