Suy niệm với Mẹ – Ngày 17.03

0

Thứ Hai 17/03/2014 

Lc 6,36-38

“Các con hãy ở nhân từ
như Cha các con là Đấng nhân từ”
(Lc 6,36)

Như Mẹ: Đây là lời mời gọi nên thánh mà Thiên Chúa muốn gửi đến tất cả chúng ta. Thiên Chúa là Đấng nhân lành, hay thương xót. Ngài muốn chúng ta cũng hãy sống như Ngài để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thánh thiện.

Với Mẹ: Lạy Chúa, muốn trở nên nhân từ như Chúa, chúng con phải sống bao dung, tha thứ, không xét đoán, không kết án ai cả. Vì Chúa đã cho chúng con biết rằng tất cả chúng con là anh em của nhau, có cùng một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, nên chúng con phải yêu thương nhau như Cha đã yêu chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày một thấm nhuần Lời Chúa sâu sắc hơn để xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.