Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 5 Phục Sinh

0

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A

Chủ đề : “Thầy là đường là sự thật và là sự sống”

I. NHẬP : Thức dậy sau một đêm, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới bằng một cuộc hành trình. Người đi đến nhà thờ, người đi đến trường học, người đi vào xí nghiệp cơ quan.

Có một chuyến đi thật dài và không ai tránh khỏi đó là đi về đời sau, đi đến gặp Thiên Chúa là Cha chúng ta. Làm sao chúng ta biết được đường đi, nếu không nhờ vào Chúa như Ngài đã từng nói: Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

II. GIẢNG : Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

Kể lại câu chuyện của cha Gioan Maria Vianney : Nếu con chỉ cho cha con đường đến nhà thờ, thì cha sẽ chỉ cho con con đường đến Nước Trời. Con đường ấy Chúa đã mở ra cho chúng ta qua Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Hình 1 : Chúa tạo dựng nên con người.

* Ai đã dẫn đưa chúng ta đi vào đời?

T. Thiên Chúa, qua trung gian của cha mẹ.

* Ngài đưa ta vào đời để làm gì ?

T. Để ta được hưởng hạnh phúc đời đời.

* Muốn được hưởng hạnh phúc đời đời, chúng ta phải làm gì  ?

T. Phải hết lòng thờ phượng Thiên Chúa cũng như trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài.

Hình 2 : Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá Belem.

* Con người có tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa không ?

T. Không, và vì vậy con người đã bị loại ra khỏi hạnh phúc nước trời, bị đầy xuống trần gian.

* Thiên Chúa có bỏ rơi con người không  ?

T. Không, Ngài đã yêu thương cho con Ngài là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người.

* Con Thiên Chúa đã làm gì để cứu chúng ta?

T. Ngài xuống thế để dẫn chúng ta về với Chúa Cha : “ Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Hình 3 : Chúa Giêsu vác cây thập giá.

* Con đường Chúa đi là con đường nào ?

T. Vâng phục Chúa Cha và vác thập giá.

* Ngài đi trọn con đường của mình khi nào và ở đâu ?

T. Ở trên thập giá, khi Ngài hiến dâng mạng sống mình làm của lễ đền tội cho nhân loại .

* Việc làm ấy đưa đến kết quả nào ?

T. Đưa chúng ta về, qui tụ chúng ta trong đoàn chiên, mặc cho chúng ta phẩm giá cao quí là con Thiên Chúa.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Lãnh nhận Bí tích Rửa tội

* Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội ta được những ơn ích nào ?

T. Tẩy sạch tội lỗi, trở nên con Thiên Chúa, tham dự vào chức tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa.

* Lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ, ta có nhiệm vụ gì ?

T. Loan báo về con đường hẹp Chúa đi để đến với ơn cứu độ.

* Là thiếu nhi, chúng ta sẽ thực hiện sứ mạng đó thế nào?

T. Bằng những cách thức này :

    – Bằng lời nói tha thứ, nhịn nhục và khiêm tốn.

    – Bằng đời sống chấp nhận vác thánh giá mình mà không kêu ca than trách, nhất là khi gặp hiểu lầm, tai ương.

Châm ngôn sống : “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG :  Đường Giêsu Kitô

Giêsu Kitô là đường cho chúng ta đi. Cùng đi với Chúa vất vả nào có sợ chi? Có Chúa lo gì, cửa hẹp ta cứ đi vào. Nước Trời hạnh phúc đón chào mỗi người chúng ta.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

 

 

Comments are closed.