Suy niệm với Mẹ, ngày 09.5

0

Thứ Sáu 09/05/2014

Ga 6,52-59

“Đây là bánh từ trời xuống” (Ga 6,58)

Như Mẹ: “Đây là bánh từ trời xuống”- lời khẳng định của Chúa Giêsu cho ta một niềm xác tín mạnh mẽ rằng Người quả thật là Đấng Cứu Độ, là thứ lương thực thánh thiêng mang lại sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có dám tuyên xưng mạnh mẽ rằng bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Thánh của chính Con Thiên Chúa?

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có quá nhiều thử thách cám dỗ, và vì con cứ mải mê lo đi tìm thứ lương thực tạm bợ trần gian để nuôi sống thân xác, nên con đã quá thờ ơ và nguội lạnh với bí tích Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho con, và xin làm cho con tha thiết kết hợp với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con mỗi khi tham dự thánh lễ, thì biết ý thức rằng con đang được tham dự bữa tiệc thiên quốc với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.