Suy niệm với Mẹ, ngày 10.5

0

 Thứ Bảy 10/05/2014

Ga 6, 60-69


“Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai” (Ga 6,69)

Như Mẹ: Lời tuyên xưng niềm tin của thánh Phêrô như một lời cảnh tỉnh chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Ngày nay đạo của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và bách hại. Nhiều người dễ dàng bỏ Chúa và giáo lý của Chúa, để chạy theo những giá trị chóng qua. Trong một xã hội chỉ biết đề cao vật chất, chúng ta có dám can đảm làm chứng cho niềm tin của mình không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì sợ hãi, vì mặc cảm tự ti, nhiều lúc con không dám làm dấu, thậm chí không dám công khai niềm tin của mình. Cũng có lúc vì địa vị, nghề nghiệp hay danh lợi, con đã sẵn sàng chối bỏ đức tin mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con tin Chúa mạnh mẽ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, “Mẹ thật có phúc vì đã tin”, xin Mẹ trợ lực giúp con để con sống đức tin kiên vững trong thời đại ngày nay.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.