Suy niệm với Mẹ, ngày 11.5

0

Chúa Nhật IV PS ngày 11/05/2014

Ga 10,1-10

“Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7)

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Người yêu chúng ta như thế nào với hình ảnh của người mục tử và đàn chiên. Đối với chiên, Người là cửa để cho chiên ra vào, gìn giữ chiên cho được an toàn, ban sự sống dồi dào cho chiên và chấp nhận hy sinh cả tính mạng vì chiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn lại và đón nhận kế hoạch quan phòng của Chúa trong cuộc đời con, để con cảm nhận được rằng Chúa yêu con thật nhiều. Xin cho con nhạy cảm và biết chấp nhận rằng mọi biến cố xảy đến với con đều là tình thương của Chúa dành cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con luôn biết thinh lặng sống tâm tình cảm tạ Chúa, như Mẹ hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những điều cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ và cho Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.