Suy niệm với Mẹ, ngày 12.5

0

Thứ Hai 12/05/2014

Thánh Nêrêô và Achilêô

Ga 10,11-18

“Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết rõ từng con chiên. Người biết rõ chiên hơn chiên biết về mình. Người biết chiên nhiều hơn là chiên biết Người? Thiên Chúa biết rõ mỗi người chúng ta. Ngài đã sai Con Một của mình mặc khải cho chúng ta biết Ngài thương chúng ta chừng nào. Vậy chúng ta có thật sự khao khát để biết và yêu mến Ngài không? Chúng ta có tha thiết tìm về với Chúa là Đấng hằng yêu thương chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa, hạnh phúc của con là được biết Chúa, biết Đức Giêsu mà Chúa đã ban để cứu con và cho con có được sự sống đời đời. Xin cho con đừng bám víu vào đời này, mà biết năng đến với bí tích Thánh Thể, ngồi thing lặng bên Chúa để con được biết Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con theo gương Mẹ cũng biết lắng nghe Lời Chúa, rồi cũng biết yêu Chúa trọn cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.