Suy niệm với Mẹ, ngày 13.5

0

Thứ Ba 13/05/2014

Đức Mẹ Fatima

Ga 10,22-30

Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30)

Như Mẹ: Đây là một chân lý mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đặc biệt về tương quan giữa Người và Chúa Cha. Tôi có tin vào chân lý đó không? Chân lý này có tác động gì nơi tâm hồn tôi, tôi có hạnh phúc khi được liên kết mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống duy vật chất đã khiến nhiều người từ bỏ niềm tin của mình. Có dư thừa của cải, nên không có chỗ cho Chúa nữa! Quả thật, xin cho con có được thiện chí, biết hoán cải cách nhìn, quyết tâm từ bỏ lối sống ích kỉ vô tâm, để tin tưởng vào Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, phúc cho Mẹ vì Mẹ đã tin những gì Chúa nói với Mẹ. Xin cho con noi theo cách sống của Mẹ để giữ gìn đức tin của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.