Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 21 Thường niên A

0

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

CHỦ ĐỀ : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”

I. NHẬP:

“Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc”. Cái phúc mà Phêrô nhận được là hồng phúc đức tin, khi ông nhận biết Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Xin cho chúng ta, cũng nhìn ra hồng phúc mà Chúa đã trao cho chúng ta qua Giáo Hội – hồng ân đức tin, để chúng ta biết tri ân cảm tạ. Hơn nữa, còn biết cộng tác với ơn Chúa, qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, để làm cho hồng ân đức tin ngày càng đâm rễ và triển nở một cách tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày.

II. GIẢNG: Xin tải PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

“Cha hằng yêu thương và chăm sóc các con. Thế nhưng cha phải yêu mến Chúa hơn. Chúa muốn cha chịu đau khổ, cha sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Nhớ đâu mà thánh Simon Phan Đắc Hòa lại có được những lời lẽ khôn ngoan và khẳng khái như thế nếu không phải là nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu : là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Câu chuyện của Ngài là lời mời gọi mỗi chúng ta khám phá niềm tin và sống niềm tin vào Chúa một cách can đảm.

Hình 1 : Hình các thánh tử đạo Việt Nam bị đánh đập và tra tấn.

* Hạt giống đức tin được gieo vãi trên quê hương Việt Nam năm nào ?

T. Vào khoảng năm 1532 bởi giáo sĩ Inikhu.

* Hạt giống ấy trổ sinh hoa trái tử đạo đầu tiên năm nào, bởi ai?

T. Ngày 26 /07/1644 qua cái chết của thầy giảng Anrê Phú Yên.

* Cái chết của các thánh tử đạo nói lên điều gì  ?

T. Niềm tin kiên trung và son sắt của các Ngài vào Thiên Chúa.

Hình 2 : Chúa Giêsu và các tông đồ ở tại miền Cêsarêa Philipphê.

* Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các tông đồ điều gì?

T. Các con bảo thầy là ai ?

* Simon Phêrô đã trả lời thế nào ?

T. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

* Nhờ đâu mà Simon Phêrô có được mạc khải lớn lao này ?

T. Không phải tự sức ông mà bởi Thiên Chúa mạc khải.

Hình 3 : Thánh Phêrô can ngăn Chúa Giêsu.

* Sứ mạng của Đức Kitô là gì ?

T. Là đi vào nẻo đường đau khổ của ý Chúa Cha, chấp nhận chịu chết để cứu chuộc nhân loại.

* Nghe vậy Simon Phêrô đã làm gì ?

T. Đã can ngăn Chúa : Chớ gì điều đó đừng xảy ra với Thầy.

* Chúa Giêsu đã nói gì với ông ?

T. Satan hãy lui ra đằng sau vì ngươi không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc của loài người.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Linh mục cử hành bí tích rửa tội.

* Chúng ta lãnh nhận đức tin qua bí tích nào và nhờ ai ?

T. Qua Bí tích rửa tội, nhờ thừa tác viên của Giáo Hội.

* Em phải làm gì để đức tin ngày càng lớn mạnh và trưởng thành ?

T. Phải làm những việc này :

     – Cầu nguyện, tham dự thánh lễ và rước lễ, lãnh các bí tích.

     – Không ngừng trau giồi học hỏi giáo lý.

     – Kiên trì và can đảm vượt qua những gian nan thử thách.

phó thác vào lòng thương xót của Chúa.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Tôi tin

Tôi tin : tin Thầy là Đức Kitô.
Tôi tin :  tin Ngài là Đấng cứu độ.

Tôi tin :  Chúa lập nên tòa Phêrô.
Dù cửa địa ngục, cũng chẳng thắng được bao giờ.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

 

Comments are closed.