Tình ca cảm tạ

0

 Kính tặng các chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng

Đọc sử liệu năm mươi năm trước,
Con hân hoan tiến bước lên đền,
Tuyên lời khấn hứa đầu tiên,
Hiến dâng cho Chúa trọn niềm từ đây.

Hồn tràn ngập no say tình mến,
Từ giờ đây cho đến muôn đời,
Chỉ một mình Chúa đấy thôi,
Ngoài ra tất cả con thời chia tay.

Lửa tình yêu từng ngày nung nấu,
Đốt nóng da cháy thấu tận tim,
Chỉ còn mong ước khát thèm,
Sống trong tình Chúa ngày đêm chẳng rời.

Nhưng Chúa ơi ! phận người yếu đuối,
Đã bao phen phạm lỗi sai lầm,
Luật lệ đã chẳng quan tâm,
Không thi hành đúng Phúc Âm vững bền.

Nhưng Chúa đã không quên bỏ sót,
Lời yêu thương dịu ngọt ân cần,
“Con ơi! hãy cứ an tâm,
Bao nhiêu vấp ngã lỗi lầm Cha tha.

Lại đây có chi mà phải sợ,
Bạn lòng Ta sao nỡ tách rời,
Lễ toàn thiêu đã nhận rồi,
Ân tình nghĩa chẳng chia đôi lòng vàng.

Cần nắm chắc cậy trông đi nhé,
Có ngã quị Cha sẽ nâng ngay,
Bên con sát cánh từng ngày,
Kẻ thù nào dám ra tay lộng hành.”

Năm mươi năm luyện thành của lễ,
Tiến dâng lên mà để tạ ơn,
Tình Ngài cao núi thái sơn.
Bao la biển rộng sóng cồn ngoài khơi.

Con bé bỏng lá rơi mặt đất,
Gió thổi bay giật nát ngoài trời,
Mà nay lại được Chúa thương,
Đưa vào ẩn náu tựa nương nhà Ngài.

Phút suy tư lặng quì tay chắp,
Lấy chi mà đền đáp cho cân,
Một tình đại lượng vô ngần,
Ngày đêm tuôn đổ hồng ân đầy tràn.

Nay chẳng còn ước mong chi khác,
Của lễ dâng tín thác hoàn toàn,
Căn nhà thân xác rã tan,
Muôn vàn chư Thánh cùng đoàn Thiên binh.

Trống lên nhịp sáo cung nghinh,
Rước các trinh nữ về dinh Vua Trời,
Tình ca cảm tạ khôn vơi,
Còn âm vang mãi ngàn đời thiên thu …

Sr. Maria Gabriel

 

Comments are closed.

phone-icon