Suy niệm với Mẹ, ngày 25.9

0

Thứ Năm, ngày 25.09.2014

Tuần 25 Thường niên

Lc 9,7-9

“Vua Hêrôđê nói: ‘Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi!
Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?’ Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9,9).

Như Mẹ: Vua Hêrôđê phân vân về sự hiện diện của Đức Giêsu. Ông nghe đồn rất nhiều về Đức Giêsu và tìm cách gặp Người. Chắc hẳn chúng ta cũng nghe biết nhiều điều về Đức Giêsu, thế nhưng chính chúng ta đã gặp Người hay chưa? Chúng ta có tìm cách để có một sự gặp gỡ cá nhân với Người hay chỉ bằng lòng với những điều được nghe?

Với Mẹ: Lạy Chúa, con muốn được gặp gỡ Chúa qua chính kinh nghiệm của bản thân. Xin chỉ cho con biết cách gặp Chúa mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ biết những lần gặp gỡ Chúa mang lại lợi ích biết bao. Xin giúp con gặp Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon