Suy niệm với Mẹ, ngày 29.10

0

Thứ Tư, ngày 29.10.2014

Tuần 30 TN

Lc 13,22-30

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc 13,24)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói đến viễn tượng ngày cánh chung được sánh ví như một Tiệc Cưới. Muôn dân từ khắp bốn phương đều được mời tham dự. Nhưng muốn vào phải qua cửa hẹp, nghĩa là đã tin nhận Đức Giêsu thì phải nỗ lực, bền chí trong việc thực thi giáo huấn của Ngài: thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân mỗi ngày để sẵn sàng chờ đợi Chúa đến.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ tự mãn về danh hiệu Kitô hữu mà chúng con lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội, nhưng luôn biết nỗ lực và cố gắng sống hoàn thiện mỗi ngày để sẵn sàng chờ đón giây phút Chúa đến trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, ngay trong đời sống hiện tại, xin dạy chúng con biết chuẩn bị hành trang công phúc để xứng đáng dự tiệc Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.