Suy niệm với Mẹ, ngày 08.03

0

Ngày 08.03.2015

Chúa Nhật 3 – MC B, Tv tuần 3 

Ga 2,13-25

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Nhà thờ là nơi tôn nghiêm linh thánh để thờ phượng Chúa. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi thờ phượng lại được sử dụng như nơi buôn bán. Mỗi người được mời gọi đến nhà thờ để cầu nguyện, để có một khoảng không gian thánh thiêng tìm gặp Chúa cách mật thiết hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã thức tỉnh con về thái độ phải có đối với nhà Chúa. Biết bao người chỉ đến với Chúa cho qua lần chiếu lệ, đến với Chúa chỉ vì nhu cầu của bản thân chứ không xuất phát từ lòng khao khát yêu mến Ngài. Xin cho con sẵn sàng cộng tác vào những công việc trong nhà Chúa với khả năng Chúa ban.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã hết tình với Chúa trong bổn phận hằng ngày, xin cho con chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng yêu mến Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.