Suy niệm với Mẹ, ngày 09.03

0

Thứ Hai, ngày 09.03.2015

Th. Phanxica Rôma, nt

Lc 4,24-30

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24)

Như Mẹ: Chỉ dựa vào sự hiểu biết thiển cận và hạn chế cùng với những thành kiến và óc hẹp hòi, con người thường rất khó đón nhận những gì tốt đẹp nơi người khác. Liệu chúng ta có coi thường những người sống xung quanh ta?

Với Mẹ: Hôm nay Chúa về quê, nhưng không được mọi người tôn trọng và đón nhận. Xin Chúa chúc lành cho những ai đang phải sống xa quê hương, và xin cho họ biết khao khát tìm kiếm Nước Trời là quê hương đích thật của họ. Xin cho chúng con biết đón nhận lời giáo huấn của những người đại diện của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống giữa các tông đồ của Chúa. Mẹ nghe lời giảng huấn của các ngài. Mẹ tôn trọng vai trò của các ngài, xin cho chúng con biết lắng nghe lời dạy dỗ của Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.