Suy niệm với Mẹ, ngày 10.03

0

 Thứ Ba, ngày 10.03.2015

Mt 18,21-25

“Không phải tha đến bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22)

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Ngài không có giới hạn, luôn bao dung tha thứ, tha thứ vô điều kiện. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sẵn sàng tha thứ cho tha nhân, để từ đó chúng ta cũng được Thiên Chúa thứ tha.

Với Mẹ: Bản chất con người thì yếu đuối và tội lỗi, nên việc tha thứ cho người xúc phạm đến mình là chuyện không dễ dàng chút nào. Chính vì thế mà con người tự giết chết, loại trừ lẫn nhau bằng các cuộc chiến tranh. Xin cho chúng con luôn thấu hiểu rằng nếu lấy oán báo oán thì oán sẽ chồng chất, còn lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan. Xin cho chúng con biết sống vị tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con tập sống quảng đại và tha thứ cho người khác và tha thứ thật lòng vì tình yêu Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.