Suy niệm với Mẹ, ngày 03.04

0

 Thứ Sáu, ngày 03.04.2015

Tuần Thánh

Ga 18,1 – 19,42

Đức Giêsu nói: “’Thế là đã hoàn tất!’ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu độ dành cho nhân loại tội lỗi qua cái chết đầy ô nhục. Người là Chúa, là Đấng vô tội, nhưng đã bị kết án tử hình như một tội nhân. Người đã mang lấy tất cả khổ đau của con người để mang lại ơn cứu độ cho họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trọn con đường thế gian với một lòng hoàn toàn vâng phục ý của Cha. Chúa đã chấp nhận đi con đường khổ giá để đưa loài người tội lỗi khốn cùng của chúng con về cho Cha. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình trần gian đầy thử thách này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người trung kiên theo Chúa đến cùng. Xin Mẹ cùng đi sát cánh với chúng con mỗi ngày trên hành trình đức tin của chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon