Suy niệm với Mẹ, ngày 09.04

0

 Thứ Năm, ngày 09.04.2015

Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,35-48

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Câu nói này Chúa Giêsu dành cho các tông đồ khi xưa, nhưng cũng là dành cho người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Dù ở bậc sống nào, chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Đó là một lời mời gọi nhưng đồng thời cũng là bổn phận. Một bổn phận đòi hỏi có một xác tín sâu xa vào chính Chúa Phục Sinh, Đấng Cứu Độ của trần gian.

Với Mẹ: Tin theo Chúa đã khó, làm chứng cho Chúa lại càng khó hơn! Chúng con phải làm sao đây? Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trên bước đường làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là chứng nhân tuyệt vời nhất về Chúa Phục Sinh. Xin giúp chúng con làm chứng cho Chúa bằng lời nói và bằng cả việc làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon