Suy niệm với Mẹ, ngày 24.04

0

Thứ Sáu, ngày 24.04.2015

Th. Fiđêlê, lmtđ

Ga 6,52-59

“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

Như Mẹ: Sự sống đời đời hệ tại việc kết hiệp với Chúa Giêsu thông qua việc lãnh nhận Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh của Người. Hơn nữa, sự sống đời đời còn mở lối đưa ta đến với tha nhân, vì chúng ta đều là con của Cha trên trời, cùng hiệp thông trong một Chén Thánh và một Bánh Thánh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con mỗi khi rước lễ thì cảm nếm được sự tuyệt vời của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho con hằng khao khát  kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người nữ của Thánh Thể, xin cho con được học theo gương Mẹ, biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa, để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc thiên đàng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon