Suy niệm với Mẹ, ngày 30.04

0

Thứ Năm, ngày 30.04.2015 

Th. Piô, Gh

Ga 13,16-20

“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi” (Ga 13,16).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Rồi đến lượt, Chúa Giêsu lại sai các tông đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng đó. Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được sai đi rao truyền ơn cứu độ của Người. Chúng ta được diễm phúc chia sẻ vào sứ vụ cao quý này.

Với Mẹ: Nhiều người chưa nhận biết Chúa, vì không có ai rao giảng cho họ Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa sai nhiều người ra đi tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho những người chưa hề nghe về Chúa. Xin giúp chúng con ý thức về ơn gọi của mình, để mọi việc chúng con làm đều làm cho sáng danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết cộng tác cùng Mẹ mau mắn lên đường mang Chúa đến cho những người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon