Suy niệm với Mẹ, ngày 11.6

0

Thứ Năm, ngày 11.06.2015

Th. Banaba, tông đồ

Mt 5,20-26 (Mt 10,7-13)

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Việc giận anh em mình là điều mà chúng ta thường cho là tự nhiên và bình thường, nhưng Chúa lại cho chúng ta biết đó là hành động đáng bị đưa ra toà. Trước khi đến với Chúa để dâng lễ vật, hãy làm hoà với người anh em mình trước đã vì “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ.”

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu bản thân và muốn dành phần tốt nhất cho mình, nên chúng con thường sợ mình bị thiệt thòi, do đó mà sinh ra tự ái, giận hờn, trách móc người khác mỗi khi có việc gì trái ý mình. Xin cho chúng con biết đón nhận anh chị em của mình với tình bác ái vị tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con biết sống tha thứ để của lễ chúng con dâng được đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.