Video: Phỏng vấn Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long – Giám Mục Phụ Tá giáo phận Hưng Hoá

0

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA ANPHONGSÔ NGUYỄN HỮU LONG  

GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN HƯNG HÓA 

VietCatholic Network

Comments are closed.