Thơ: Mừng Bổn Mạng Hội Đồng Hội Dòng

0

14
Hôm nay lễ kính Thánh Gia
Bổn mạng Ban Tổng hoan ca vui mừng.
Chúng em đại diện toàn Dòng
Cùng nhau dâng bó hoa lòng ngất ngây.
Để mừng lễ Thánh Quan Thầy
Cầu cho Quý Chị được đầy khôn ngoan.
Tiếp theo sức khỏe dư tràn
Niềm vui hạnh phúc chứa chan ân tình.
Dẫu cho có phải hy sinh
Chúa Ban muôn phúc an bình đầy dư.
Nguyện xin Ba Đấng nhân từ
Đồng hành hướng dẫn Chị lo chu toàn.
Hội Dòng Chúa đã trao ban
Ở nơi Quý Chị vô vàn khó khăn.
Nguyện xin Chúa đổ muôn ân
Ban cho Quý Chị ngập tràn ơn thiêng.
Dù cho sóng gió ngả nghiêng
Quý Chị có Thánh Gia riêng hộ phù.
Bây giờ cho đến thiên thu
Quý Chị là những chứng từ tình thương.

Nt Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.