Suy niệm với Mẹ, ngày 23.02.2016

0

Thứ Ba, ngày 23.02.2016 – Tuần II MC

Mt 23, 1-12

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô” (Mt 23,10).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ có một Thầy dạy duy nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vị lãnh đạo của tình yêu và khiêm nhường. Ngài chấp nhận đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đã quên mình tất cả, vì yêu thương loài người cho đến cùng.

Với Mẹ: Con người thường dùng quyền để bắt ép, để thỏa mãn cái tôi đầy ích kỷ và tham vọng của mình. Xin Chúa biến đổi tất cả các nhà lãnh đạo, để họ biết nhìn lên Chúa mà sống tinh thần lãnh đạo theo cung cách của Chúa là phục vụ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ luôn luôn sẵn sằng phục vụ và tuân theo ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết dùng tất cả khả năng Chúa ban mà phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.