“Nhiều Ki-tô hữu giống như những chiếc xác ướp chạy lòng vòng” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.05.2016

0

“Nhiều Ki-tô hữu giống như những chiếc xác ướp chạy lòng vòng”

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 03.05.2016

27

Nếu Chúa Giê-su là “đường công chính”, thì những gì mà một Ki-tô hữu nên thực hiện, thực sự đã sáng tỏ: đi theo Ngài. Nhưng thay vì như thế, rất nhiều “tín hữu tốt lành” lại để cho mình đi trệch khỏi điều đó, và trở thành “những chiếc xác ướp đi lòng vòng”, và những chiếc xác ướp ấy không biết nên đi về đâu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, trước tiên Đức Thánh Cha đã đề cập tới chuyện một người Ki-tô hữu có thể tìm thấy con đường Đức Tin chính trực như thế nào.

Trước hết người ta phải phân biệt những kiểu Ki-tô hữu khác nhau – Đức Thánh Cha nói, và Ngài liệt kê ra một bản danh sách ngắn những loại tín hữu khác nhau mà họ đã đi trệch khỏi đường: Đó là những Ki-tô hữu xác ướp, những Ki-tô hữu đi lang thang lòng vòng, những Ki-tô hữu với cái đầu ương ngạnh, và những Ki-tô hữu nửa vời. Trong nhóm tín hữu đó, thực ra cũng có những kẻ biết rằng, Chúa Giê-su là “đường thật”, nhưng vì những lý do nào đó nên họ luôn luôn quên hay luôn luôn loại trừ việc ấy. Trong Bài Tin Mừng của ngày thứ Ba này, tác giả đã tường thuật về việc Chúa Giê-su đã giải thích cho Thomas rằng, chỉ có Ngài mới là con đường đích thực.

“Một Ki-tô hữu mà không tiếp tục hành động cũng như không tiến về phía trước thì đó không phải là người Ki-tô hữu. Và người ta không thể biết người ấy là ai. Anh ta là một Ki-tô hữu, nhưng anh ta lại mang ´thói đời`. Anh ta đứng lỳ ra đó và không tiếp tục đi trên con đường Ki-tô giáo. Anh ta không làm cho những mối phúc đơm bông kết trái trong cuộc sống của mình. Anh ta không bận tâm tới những công việc của Lòng Thương Xót. Anh ta đứng lỳ ra đó. Nhưng, xin lỗi về thuật ngữ này, anh ta giống như một ´xác ướp` – một ´xác ướp tinh thần`”.

Sau đó Đức Thánh Cha đã đề cập tới những Ki-tô hữu với những chiếc đầu ương ngạnh. Đó là bất cứ người Ki-tô hữu nào biết rằng mình đã đi sai đường, nhưng lại cứ ngoan cố đi theo con đường sai lạc đó.

“Họ chạy tới chạy lui, lòng vòng trong cuộc sống Ki-tô giáo, và họ giống như những kẻ cầu bơ cầu bất. Cuộc sống của họ là một sự lang thang lêu lổng, nhưng ở đây họ đánh mất đi vẻ mỹ miều của việc tiến lại gần với Chúa Giê-su. Cuộc sống của họ trở thành một sự lạc đường và không có kết thúc. Họ đã bỏ lỡ mất lời kêu mời của Chúa Giê-su, và họ cũng bỏ lỡ luôn cả cái la bàn để đi ra khỏi con đường lầm lạc này. Đời sống Ki-tô giáo không phải là một sự mê hoặc, nhưng là một chân lý. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô!”

Vi thế mỗi người đều nên tự hỏi xem, từ ngày lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy đến giờ con đường cuộc sống của mình đang thế nào. Phải chăng tôi đang đi trên con đường sai lạc, hay tôi lại đang là người có cái đầu ương ngạnh, chỉ muốn chọn theo hướng sai lạc?

“Ngày hôm nay chúng ta hãy giữ lại câu hỏi đó trong đầu. Nhưng chúng ta hãy tạm dành ra năm phút để hỏi xem: Tôi đang đi thế nào trên con đường Ki-tô giáo? Tôi có đứng lỳ ra đó không? Tôi đã làm gì sai trái? Phải chăng tôi đang đi lang thang? Tôi dừng lại trước những điều mà tôi thích, hay tôi dừng lại trước Chúa Giê-su, Đấng đã từng nói: ´Ta là Đường`? Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Người dậy chúng ta luôn luôn biết tiến về phía trước trên con đường chính trực!”

Theo de.rv 03.05.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.