Nụ cười thánh thiện

0

NỤ CƯỜI THÁNH THIỆN

6
(Nt Cecilia, dòng Cát Minh, cộng đoàn Thánh Têrêsa ở Santa Fe, Argentina)

Nữ tu tươi nét môi cười
Thánh đức qua đời ở tuổi bốn ba
Từ nay trần thế giã từ
Ra đi vì phổi ung thư kiếp người
Nữ tu duyên dáng nụ cười
Mãn nguyện hạnh phúc về Trời an nhiên
Vui cười được gặp Lang Quân
Là Con Thiên Chúa từ nhân muôn đời
Nữ tu trăn trối một lời
Nhưng không buồn thảm mà vui trong lòng:
“Hãy vui và mở tiệc mừng
Và hãy không ngừng cầu nguyện cho em” (*)
Nụ cười thánh thiện rất duyên
Đẹp xinh như nét thiên thần trời cao
Dẫu người ở lại buồn sầu
Nhưng vui vì chị đã vào Thiên Cung
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Ban cho nhân thế tấm gương sáng ngời
Nữ tu nhẹ vút về Trời
Xin luôn phù hộ những người trần gian

TRẦM THIÊN THU
…………………………………………………..
(*) Trước khi qua đời, Nt Cecilia để lại lời nhắn: “Em tự hỏi lễ tang của em sẽ diễn ra như thế nào? Trước nhất, mọi người hãy cầu nguyện cho em rồi mở một bữa tiệc lớn. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho em như tổ chức lễ mừng vậy”.

Comments are closed.

phone-icon