Lịch làm việc của Đức Thánh Cha trong tuần XXX TN

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha
trong tuần XXX thường niên

3

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ bắt đầu tuần này với một cuộc viếng thăm Dòng Tên, tức thăm các anh em cùng Dòng với Ngài. Ngài sẽ thực hiện cuộc viếng thăm này vào sáng thứ Hai.

Thứ Tư ngày 26 tháng 10, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Cuộc tiếp kiến này sẽ diễn ra từ lúc 09g00 sáng.

Chúa Nhật XXXI TN ngày 30 tháng 10, cũng như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Giờ Kinh này sẽ diễn ra vào đúng 12g00 trưa.

Thứ Hai ngày 31 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến công du hai ngày tới Thụy Điển. Ngày thứ nhất, tức ngày 31 tháng 10, Ngài sẽ tham dự buổi tưởng nhớ Đại Kết nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày bắt đầu Phong Trào Cải Cách. Ngày thứ hai, tức ngày mồng 01 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ với sự tham dự của các tín hữu Công giáo Thụy Điển.

Ngoài ra, thứ Ba ngày 25 tháng 10, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ giới thiệu những quy định mới về việc cử hành nghi thức An Táng.

Cũng trong ngày thứ Ba, một hội nghị với đề tài về “Tình Liên Đới Bao Hàm” sẽ diễn ra tại Vatican.

Chúa Nhật ngày 30 tháng 10, Đức Hồng Y Reinhard Marx sẽ đến đọc diễn văn trong một nhà thờ Tin Lành tại Rô-ma nhân kỷ niệm 500 năm ngày nổ ra Phong Trào Cải Cách.

Theo de.rv 24.10.2016 ord

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.

phone-icon