Mừng Khánh Nhật Truyền Giáo – Lòng thương xót là sứ mạng của chúng ta

0

140

Mỗi Kitô hữu phải sống sao để người ta nhìn thấy mà thắc mắc và đặt câu hỏi. Nhưng đồng thời cũng phải sẵn sàng để trình bày câu trả lời. Cho dù chúng ta không uyên thâm về giáo lý nhưng hãy luôn nói về Chúa bằng kinh nghiệm sống của chúng ta. Như thế, nếu cuộc đời của mỗi Kitô hữu mời được một người theo đạo, thì nguyện ước của Đấng Phục Sinh sẽ được thành tựu.

Lạy Chúa, con là khí cụ được sai đi của Chúa. Chúa đã muốn chọn con để cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa. Chúa muốn đến với nhân loại qua cuộc đời của con. Chúa muốn đi sâu vào cõi thâm cung của lòng người qua trung gian của con. Con là người được tham dự vào công trình của Chúa, con là khí cụ rao giảng Tin Mừng của Chúa. Không còn gì vĩ đại hơn, không còn danh hiệu nào vinh dự hơn.

Vâng, lạy Chúa, con biết rõ điều đó. Chính Chúa đã kêu gọi con, đã đổ xuống trên con tình thương của Chúa. Chúa đã gọi con trở thành một linh mục Saledieng, và lại tiếp tục gọi con thành nhà truyền giáo của Chúa. Chính Chúa đã đóng dấu ấn của Chúa trên con, dù con khốn khổ và nghèo hèn. Chúa đã muốn dùng con để công bố những điều kỳ diệu mà không sợ rằng chân lý bị tổn hại vì tội lỗi của con.

Riêng con, con rất vui mừng và sung sướng được góp phần nhỏ nhoi của con vào công việc lớn lao của Chúa. Con cảm thấy rất hạnh phúc vì được trở nên khí cụ để Chúa bày tỏ quyền năng.

Xin cho con luôn nhận ra được sự tuyệt vời khi thấy có những người nhận ra được Chúa đã sai con đi và đã đón nhận con với tư cách là người của Chúa. Xin cho con cảm nhận được niềm vui chân thật đó mỗi khi con được đón tiếp và chấp nhận, dù con thật bất xứng.

Nhưng lạy Chúa, con cũng biết rằng đây là một gánh nặng và thách đố. Con phải hoàn thành sứ mạng đã được trao phó trong mọi hoàn cảnh, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Con phải loan báo về Chúa, phải làm chứng – vì khốn cho con, nếu con không rao giảng. Con không thể tháo lui hoặc bỏ mặc sứ mệnh của con. Con phải ra đi, đi ra khỏi chính con để loan báo, để thể hiện ơn cứu độ của Chúa cho mọi người, cho dù bất kể người đó là ai.

Nhưng đôi lúc con cảm thấy con không đủ sức để chu toàn sứ vụ, đôi lúc con cảm thấy sứ vụ quá khó khăn đến độ không thể vượt qua. Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa vẫn ở bên con, vẫn là người hướng dẫn, vẫn là người chịu trách nhiệm về sứ vụ Chúa đã trao cho con. Xin cho con đủ tin tưởng và can đảm để trở thành một khí cụ tốt.

Và lạy Chúa, làm sao con có thể truyền đạt chân lý của Chúa mà chính con lại đã không đích thân chiếm lấy chân lý ấy, như Chúa đã chiếm lấy chính con? Làm sao con có thể loan báo Tin Mừng mà lại không được Tin Mừng ấy ghi ấn sâu xa nơi tâm hồn con? Làm sao con có thể làm chứng về Chúa nếu con lại không có kinh nghiệm về Chúa?

Con hiểu rằng Chúa là Ánh Sáng, và ánh sáng đó bừng lên là nhờ chất dầu của cuộc đời con. Con phải để cho ánh sáng đó bừng lên trong cuộc đời con trước khi làm bừng lên trong thế giới.

Sau hết, lạy Chúa, Chúa đã muốn sử dụng con, thì xin đừng để con thành một chướng ngại cho người khác đến với Chúa. Xin đừng để những vụng về, những yếu đưối của con làm hỏng đi công trình của Chúa, mà trái lại, xin cho mọi người đón nhận được Chúa qua cuộc đời của con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Công Thành

Comments are closed.