Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 03.10.2016

0

Thứ Hai, ngày 03.10.2016 – Tuần XXVII TN, NĂM C
Lc 10, 25-37

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37)

Như Mẹ: Nói yêu thương thì dễ, nhưng yêu thương bằng hành động mới khó. Chúa không muốn chúng ta chỉ nói mà thôi, nhưng còn phải hành động như Chúa đã dạy: không phải cứ nói lạy Chúa là được vào Nước Trời, nhưng là người thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa có thể làm phép lạ để trực tiếp giúp những người nghèo khổ. Nhưng Chúa đã không làm như thế, mà muốn chúng con sẵn sàng chia sẻ yêu thương cho họ. Và Chúa sẽ rất vui sướng khi nhìn chúng con làm như thế. Xin Chúa giúp sức cho chúng con trong những việc bác ái hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nhạy bén nhận ra những nhu cầu của tha nhân và mau mắn giúp đỡ họ. Xin dạy chúng con có sự nhạy bén và tận tình giúp đỡ người cần đến chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon