Thơ: Người Phú Hộ

0

117

Chúa ơi người Phú hộ kia,
Làm ăn giầu có không chia cho đời.
Chỉ lo tích trữ không ngơi,
Đầy kho, dư của Ông ngồi nghĩ suy.
Ta đem phá cái cũ đi,
Làm thêm cái mới bởi vì của dư.
Nghĩ rồi Ông chẳng chần chừ,
Nhưng mà Chúa biết tâm tư Ông rồi.
Hỡi người giàu có kia ơi !
Đêm nay Ta gọi tên người thì sao.
Mải lo tìm chỗ cất nào
Ra đi tay trắng của vào tay ai ?
Lời Ngài nói chẳng hề phai,
Bị kêu là ngốc không sai chút nào.
Bởi không lo chuyện trời cao,
Chỉ lo của cải đắp vào thân thôi.
Những ai đang sống trên đời,
Hãy lo tìm kiếm nước Trời mai sau.
Để khi Chúa gọi đi đâu,
Nhẹ nhàng cất bước đi mau theo Ngài.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon