Hãy nói không với thần bóc lột! – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.11.2016

0

Hãy nói không với thần bóc lột!
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 24.11.2016

116

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần cảnh báo trước sự tham nhũng. Trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã gọi nạn tham nhũng là một “tai họa”: nó là “ngôn ngữ của thế gian”, nếu không có Thiên Chúa nữa thì rồi sẽ chỉ còn có “thần tài, thần phồn thịnh và thần bóc lột” mà chớ!

Nhưng vào một ngày nào đó, thế gian sẽ qua đi: “Nền văn minh này sẽ sụp đổ, vương quốc của những kẻ kênh kiệu và tự cao tự đại sẽ sụp đổ, giống như Sa-tan đã sa ngã.”

Dân Thiên Chúa đã “phạm tội, nhưng không tham nhũng và hủ hóa” – Đức Thánh Cha đã liên hệ đến một cách diễn tả mà chính Ngài đã từng sử dụng trước đây. “Phạm tội, nhưng với lời cầu xin ơn tha thứ; phạm tội nhưng trên đường kiếm tìm ơn cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô.

Đức Thánh Cha đã khuyến khích các Ki-tô hữu hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho những điều ấy, không phải chỉ trong lời nguyện xin, nhưng cũng còn qua lời ca tụng Ngài nữa. Việc ngợi khen Thiên Chúa như thế “thực ra không hề đơn giản”, nhưng người ta có thể học để thực hành: “Chúa là Thiên Chúa. Con chỉ là một đứa con tội nghiệp, nhưng Chúa vẫn yêu thương nó.”

Theo de.rv 24.11.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.