Thơ: Kiên Tâm Cầu Nguyện

0

75

Chúa dạy con hãy kiên trì cầu nguyện
Đừng lãng quên, sợ Chúa bận không giờ
Chúa nhắc nhở hãy xin thì sẽ cho
Cứ xin đi kiên tâm mà chờ đợi.

Chúa nhân từ Ngài lắng nghe con nói
Con van xin thương cất Thánh giá này
Con không còn sức vác tới hôm nay
Con cứ xin hy vọng rằng sẽ được.

Con thấy gương Bà Góa trong Tân ước
Cứ lì ra Quan tòa phải siêu lòng
Tính kiên nhẫn thay đổi được chính ông
Điều mong ước ông trở thành người tốt.

Còn Thiên Chúa Đấng giầu lòng thương xót
Lại không nghe lời con cái nài van
Cứ xin đi tức khắc Chúa thương ban
Ngài mủi lòng mỗi khi con cầu khấn.

Con tội lỗi Chúa cũng không nổi giận.
Ngài thương con gấp vạn vị Quan tòa
Ơn Chúa đổ cho con tựa mưa sa
Con sẽ mãi dâng bài ca cảm tạ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.