Hội nghị kết thúc Năm Thánh 800 năm Dòng Đa Minh

0

HÃY RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG
HỘI NGHỊ KẾT THÚC NĂM THÁNH 800 NĂM DÒNG
TÁI XÁC ĐỊNH CĂN TÍNH DÒNG

Các Chị Em Đan sĩ, Hoạt động Tông Đồ, Anh Em và Huynh đoàn Đa Minh
(Lược dịch từ tài liệu: SENT TO PREACH THE GOSPEL)
A CONGRESS TO CLOSE THE EIGHT CENTENARY
AND AT THE SAME TIME RECONFIRM THE ORDER OF PREACHERS
(Nuns, sisters, brothers and lay Dominicans)
http://www.op.org/en/content/sent-preach-gospel-1

  • Tổng Hội Trogir năm 2013 đề nghị tổ chức một Hội Nghị giành CHO Sứ Vụ của Dòng vào năm 2016 nhân dịp mừng Kỷ niệm 800 năm Dòng được Hình Thành vào giữa hai thời điểm rất ý nghĩa đối với Dòng:
  • Ngày 22 tháng 12 năm 1216: Kỉ niệm ngày Đức Cố Giáo Hoàng Honorius III phê chuẩn Sắc Lập Dòng.
  • Ngày 21 tháng 01 năm 1217: Kỉ niệm ngày Dòng chính thức được gọi là Dòng Thuyết Giảng.
  • Đó là lý do tại sao Hội Nghị Quốc Tế này được diễn ra từ ngày 22 tháng 12 năm 2016 đến 21 tháng 1 năm 2017 vừa là để kết thúc trọng thể Năm Thánh mừng 800 năm Dòng được phê chuẩn, đặc biệt để khởi đi một hướng đi mới cho sứ vụ Dòng Giảng Thuyết.
  • Chủ đề cho Hội Nghị: HÃY RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG do Tổng Hội quyết định (xc. ACG Trogir 50).
  • Để chuẩn bị cho Hội Nghị, Ban Quản Trị Dòng đề nghị tổ chức những buổi diễn đàn có chung chủ đề với sự tham gia của các anh chị em và huynh đoàn – những thành phần thi hành sứ vụ trong những lãnh vực khác nhau và những mô hình giảng thuyết đa dạng hiện nay. Những diễn đàn này sẽ theo sau “Mission mandates” như đã được thông qua trong Tổng Hội Rome năm 2010 và chính thức được công nhận trong Tổng Hội Trogir (xc. ACG Trogir, 109 ss)

Xin nhấn vào đây để xem file tài liệu đầy đủ

Lược dịch: Nữ tu Maria Đỗ và Maria Phạm, O.P.

Comments are closed.

phone-icon