Đức Thánh Cha đã cử hành hơn 500 Thánh Lễ ngày thường tại nguyện đường Thánh Mác-ta

0

Đức Thánh Cha đã cử hành hơn 500 Thánh Lễ ngày thường
tại nguyện đường Thánh Mác-ta

230

Kể từ ngày đăng quang Giáo Hoàng đến nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành hơn 500 Thánh Lễ vào sáng sớm các ngày thường tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Và như thế cũng đã có hơn 500 bài giảng của Ngài đi kèm với các Thánh Lễ đó.

Thánh Lễ đầu tiên trong số những Thánh Lễ mà Đức Thánh Cha đương kim cử hành cùng với khoảng vài ba chục người tại nguyện đường Thánh Mác-ta vào các buổi sáng sớm ngày thường, đã diễn ra sáng ngày 22 tháng 03 năm 2013.

Tòa Thánh Vatican đã công bố những phần quan trọng nhất của từng bài giảng mà Đức Thánh Cha đã thực hiện trong các Thánh Lễ ngày thường trên Radio Vatican và trên nhật báo L´Osservatore Romano.

Khi giảng trong các Thánh Lễ ngày thường, Đức Thánh Cha thường giảng buông mà không sử dụng văn bản soạn sẵn. Ngài làm như vậy là vì, như Cha Federico Lombardi, nguyên phát ngôn viên Tòa Thánh, đã nói vào hồi năm 2013 rằng, các Thánh Lễ ngày thường của Đức Thánh Cha có tính gia đình nhiều hơn là tính công cộng như của các Thánh Lễ được cử hành cách long trọng và công khai vào các dịp khác.

Từ khi làm Giáo Hoàng đến nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thường cử hành 4 Thánh Lễ vào các buổi sáng của bốn ngày trong tuần, đó là thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Tuy nhiên, không phải tuần nào Ngài cũng cử hành đủ bốn ngày ấy.

Vì có nhiều buổi Phụng Vụ quan trọng trong Tuần Thánh và Tuần Bát Nhật Phục Sinh, nên trong thời gian này, Đức Thánh Cha đã tạm ngưng cử hành các Thánh Lễ vào các buổi sáng ngày thường. Thánh Lễ ngày thường sắp tới sẽ được Ngài cử hành vào sáng ngày 24 tháng 04. Vào ngày 23 tháng 04 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ mừng Bổn Mạng của Ngài cũng như sẽ mừng kỷ niệm 44 năm ngày Ngài Khấn Dòng trong Dòng Tên.

Theo cath.ch/rv 20.04.2017 gs

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.