Lịch làm việc của ĐTC Phan-xi-cô trong tuần XII TN

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong tuần XII thường niên

104

Thứ Ba ngày 27 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ ngày thường lần cuối cùng trước khi nghỉ hè. Từ tháng 9 này, Ngài sẽ lại tiếp tục thực hiện các cuộc công du mới, cụ thể là Ngài sẽ công du tới Columbia.

Cũng trong ngày thứ Ba, một bộ phim về Đức Thánh Cha đương kim sẽ được trình chiếu tại Bảo Tàng Viện Vatican.

Sáng thứ Tư ngày 28 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Vào lúc 16 giờ cùng ngày sẽ diễn ra công nghị Hồng Y. Trong Công Nghị này, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm thêm 5 tân Hồng Y.

Thứ Năm ngày 29 tháng 06, Lễ Kính Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ, sẽ là ngày Lễ Nghỉ tại Vatican. Vào lúc 09g30, cùng với các Tân Hồng Y, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Đại Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Trong Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép các dây Palium.

Theo de.rv 25.06.2017 mg

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.