Thơ: Điệu Đời

0

121

Cung đời như những cung đàn
Lúc bổng, lúc trầm, lúc nhặt, lúc khoan
Khi vui rộn rã, bình an
Khi sầu ưu uất, nỗi niềm buồn lơi
Ngày thăng, tháng giáng, nổi trôi
Có khi trống vắng, chơi vơi, lạc loài
Niềm vui ngắn, nỗi buồn dài
Đau lòng, nhọc xác, mệt nhoài ước mơ
Điệu đời luân chuyển theo mùa
Tháng ngày khi tỏ, khi mờ tương lai
Rất cần nắn phím, so dây
Tĩnh tâm cầu nguyện xin Ngài cứu nguy
Đời thường vẫn vậy thôi mà
Mong dầu tín thác đủ cho đèn đời
Xin hồng ân Chúa không vơi
Xin tình yêu Mẹ phủ đời con luôn
Mai Côi ru điệu sớm hôm
Êm đềm điệu thánh ngọt niềm Thánh Kinh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh – 2017

Comments are closed.