Thơ: Lục Bát Tuổi Thơ

0

123

Đẹp sao thế giới tuổi thơ
Hồn nhiên mơ ước, vô tư, dịu hiền
Tương lai tổ quốc Việt Nam
Gia đình, xã hội rất cần tuổi thơ
Con đường bé nhỏ, đơn sơ
Là niềm hạnh phúc dệt thơ vô thường
Tuổi thơ là tấm gương trong
Sáng ngời phản chiếu tâm hồn thế nhân
Đừng ai ngăn trẻ đến gần
Đừng làm gương xấu mà cần yêu thương (*)
Trung Thu là Tết Nhi Đồng
Hãy cho con trẻ vui mừng tuổi thơ!

TRẦM THIÊN THU
Ngày Trung Thu, 4-10-2017

…………………………………………………………………………

(*) “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mc 9:42; Mt 18:5-6; Lc 17:1-2).

Comments are closed.