Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Đồng Tế với 500 Thừa sai Lòng Thương Xót

0

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha
trong Thánh Lễ Đồng Tế với 500 Thừa sai Lòng Thương Xót

‘Vấn đề ở đây không phải là trở thành những linh mục “lấn át”, giống như anh em là những người canh giữ một số đặc sủng ngoại thường. Không. Hãy là những linh mục bình thường; đơn sơ, nhẹ nhàng, công bằng, nhưng có khả năng để cho bản thân liên tục được tái sinh bởi Thần Khí’

Vatican Media Screenshot

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của Zenit bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Đồng tế ngày 10 tháng Tư, 2018 trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, ngài chủ tế cùng với 500 nhà thừa sai lòng thương xót:

***

Chúng ta đã nghe trong Sách Tông đồ Công vụ: “Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại” (Cv 4:33).

Mọi việc đều bắt đầu từ sự Phục sinh của Chúa Giê-su: chứng ngôn của các Tông đồ có từ đó, và qua việc này đức tin và sự sống mới của các thành viên cộng đoàn được sinh ra, với phong cách rao giảng phúc âm rất rõ ràng.

Những bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay mô tả rất rõ hai khía cạnh không thể tách rời nhau: sự tái sinh của mỗi con người và đời sống cộng đoàn. Anh em thân mến, chuyển sang anh em, tôi nghĩ về thừa tác vụ của anh em mà anh em đã bắt đầu thực hiện từ Năm Thánh Lòng Thương xót. Một thừa tác vụ chuyển động trong cả hai hướng này: phục vụ con người để họ được “tái sinh bởi ơn trên,” phục vụ cộng đoàn để họ có thể sống điều răn yêu thương trong niềm vui và sự gắn kết.

Hôm nay, Lời Chúa đưa ra hai hướng dẫn mà tôi muốn chỉ ra cho anh em, nó rất đúng với sứ mạng của anh em.

Tin mừng nhắc lại rằng những người được kêu gọi mang chứng tá Phục sinh của Đức Ki-tô phải “được tái sinh bởi ơn trên” (x. Ga 3: 7). Nếu không cuối cùng anh em lại trở nên giống như Ni-cô-đê-ô-mô, cho dù là một thủ lãnh nhưng lại không hiểu được Lời của Chúa Giê-su khi Người nói rằng “để thấy được Nước Thiên Chúa” chúng ta “phải được sinh ra lần nữa bởi ơn trên,” được sinh ra “bởi nước và Thần Khí” (x. 3-5). Ni-cô-đê-mô không hiểu luận lý của Thiên Chúa, đó là luận lý của ơn sủng, của lòng thương xót, trong đó những người nhỏ bé trở nên cao trọng, những người rốt hết trở nên trước hết, và những ai xem họ là bệnh tật sẽ được chữa lành. Điều này có nghĩa là đặt Chúa Cha, Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần vào vị trí hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Hãy chú ý: vấn đề ở đây không phải là trở thành những linh mục “lấn át”, giống như anh em là những người canh giữ một số đặc sủng ngoại thường. Không. Hãy là những linh mục bình thường; đơn sơ, nhẹ nhàng, công bằng, nhưng có khả năng để cho bản thân liên tục được tái sinh bởi Thần Khí, nhu mì trước sức mạnh của Người, tự do trong tâm hồn – trên hết là bởi chính bản thân – vì họ được thúc đẩy bởi “luồng gió” của Thần Khí thổi đi bất kỳ Người muốn (x. Ga 3, 8).

Dấu chỉ thứ hai liên quan đến sự phục vụ cộng đoàn: trở thành những linh mục có khả năng “làm nổi lên” trong “sa mạc” của trần gian dấu chỉ Ơn Cứu độ, nghĩa là, Thập giá của Đức Ki-tô, như là một nguồn mạch cho sự hoán cải và canh tân cho toàn thể cộng đoàn và cho chính trần gian (Ga 3: 14-15). Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa Đấng đã chịu chết và sống lại là sức mạnh tạo ra sự hiệp nhất trong Giáo hội, và qua Giáo hội, tạo ra sự hiệp nhất cho toàn nhân loại. Chúa Giê-su đã nói điều đó trước cuộc Thương Khó: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga12: 32). Sức mạnh của sự hiệp nhất này được thể hiện từ ban đầu trong cộng đoàn Giê-ru-sa-lem – như sách Công vụ làm chứng – “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý” (4,32). Đó là một sự hiệp nhất tạo ra sự chia sẻ của cải cụ thể, để “mọi sự đều là của chung” (c. Ibid.) Và “không ai phải thiếu thốn” (c. 34).

Rồi cách sống này của cộng đoàn cũng “dễ lây” sang những người bên ngoài: sự hiện hữu sống động của Thiên Chúa Phục Sinh tạo ra một sức mạnh lôi cuốn, qua chứng tá của Giáo hội và qua nhiều cách công bố khác nhau của Tin mừng, tiến đến với mọi người, không ai bị loại trừ. Anh em thân mến, hãy lấy thừa tác vụ đặc biệt là những nhà Thừa sai của Lòng Thương xót làm sự phục vụ cho động lực này. Thật vậy, cả Giáo hội và thế giới hôm nay đều rất cần lòng thương xót vì sự hiệp nhất mà Thiên Chúa khát khao qua Đức Ki-tô sẽ chế ngự hoạt động xấu của tà thần lợi dụng những điều tốt có trong họ để đưa ra sử dụng một cách sai quấy, hoặc để chia rẽ chứ không hiệp nhất. Chúng ta tin rằng “sự hiệp nhất sẽ vượt thắng những mâu thuẫn” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 228), nhưng chúng ta cũng biết rằng nếu không có lòng thương xót thì nguyên tắc này không có sức mạnh để áp dụng cụ thể trong đời sống và trong lịch sử.

Anh em thân mến, rời khỏi cuộc họp này trong tinh thần vui mừng vì được động viên trong thừa tác vụ thương xót. Trước hết, khẳng định với lòng tin tri ân rằng anh em luôn được kêu gọi để được tái sinh “bởi ơn trên,” bởi tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời, khẳng định sứ mạng cung cấp cho mọi người dấu chỉ của Đức Giê-su “được cất lên” khỏi mặt đất, vì cộng đoàn là một dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa trần gian.

[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Deborah Castellano Lubov]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/4/2018]

Comments are closed.

phone-icon