Thơ: Dòng Đời

0

DÒNG ĐỜI…

Đời là một dòng chảy
Nên gọi là dòng đời
Khởi đầu là tiếng khóc
Kết thúc là lệ rơi

Đời là khoảng chờ đợi
Sinh chẳng ai biết cười
Sống với nhiều yếu đuối
Gần chết mới biết cười

Đời miên man Mùa Vọng
Dài, ngắn khoảng trăm năm
Dòng đời tĩnh mà động
Như biển nhiều sóng ngầm

Cầu xin Chúa thương xót
Giúp đủ sức vượt lên
Can đảm sống chính trực
Để gặp Chúa từ nhân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-12-2018

Comments are closed.