Những tấm hình nổi bật của Đức Thánh Cha Phanxico năm 2018

0

Những tấm hình nổi bật của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2018

Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA

Kathleen N. Hattrup

15 tháng Một, 2019

Những vị được Đức Ki-tô chọn làm người đại diện cho Ngài mang trên vai trọng trách.

Antonie Mekary của Aleteia đã chụp hàng trăm tấm hình của Đức Thánh Cha Phanxico suốt nhiều năm. Dưới đây là một số hình được yêu thích nhất — từ Đức Phanxico cười đến Đức Phanxico như hiền phụ, Đức Phanxico bị bay mũ giáo hoàng và áo chùng của ngài bị gió tung cuộn lên, đến Đức Phanxico học tập, cầu nguyện, và dâng mọi tội vào tay của Chúa Cha đầy lòng xót thương.

Đó là những tấm hình rất đẹp phản ánh tính nhân hậu của người được Đức Ki-tô chọn để làm đại diện cho Ngài, cùng ơn sủng của Thánh Thần luôn đồng hành với ngài.

Chúa Giê-su cho các môn đệ của Người ngồi chung quanh, trao cho 12 ông vai trò đặc biệt. Nhưng chỉ một mình Simon được gọi là Phê-rô, “tảng đá” của Giáo hội. Người chọn ông làm mục tử cho đoàn chiên, là người Đại diện cho Người trên trần gian.

Đức Giáo hoàng, Giám mục của Roma, là Đấng Kế nhiệm Thánh Phê-rô. Đức Thánh Cha Phanxico là đấng kế nhiệm thứ 266 của Thánh Tông đồ Phê-rô, là người đại diện của Đức Ki-tô trong thời đại chúng ta.

266 con người ngồi trên Ngai tòa Phê-rô mỗi người khi gánh trọng trách đều có những đặc điểm con người riêng với những sai sót, những điểm mạnh và điểm yếu. Các ngài mang trên vai trọng trách, được nâng đỡ bởi ơn sủng của Chúa Thánh Thần.

 

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/1/2019]

Comments are closed.