Thơ: Bồ câu cánh trắng

0

BỒ CÂU CÁNH TRẮNG
(Niệm khúc Lc 3:21-22 ≈ Mt 3:13-17; Mc 1:9-11)

Toàn dân chịu phép rửa rồi
Cũng giống mọi người, Con Chúa y chang
Xong rồi cầu nguyện tay dang
Trời cao mở rộng, nhẹ nhàng Bồ Câu
Từ trời xòe cánh trắng ngần
Là Chúa Thánh Thần đến với Người Con
Lạ thay tiếng nói vọng ngân:
“Con là Con của Cha luôn yêu nhiều
Nay Cha sinh hạ Con Yêu”
Diệu kỳ cánh trắng Bồ Câu từ trời
Cầu xin thương xót kiếp người
Đặc biệt là đời sống của Việt nhân
Tháng ngày khắc khoải gian nan
Nhiều oan lắm trái, bình an khát lòng
Xin Thần Khí Chúa tuôn dòng
Làm cho dân Việt kiên cường ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Đêm 7-1-2019

Comments are closed.

phone-icon