Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa – Suy niệm ngày 13.03.2019

0

Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa (Gn 3,5)

Suy niệm: Giona 3,1-10

Hãy nghĩ về thời điểm khi bạn nghe ai đó trình bày một bài phát biểu hấp dẫn. Có phải lời nói của họ khiến bạn thay đổi cách sống? Có thể trải nghiệm này quá mạnh mẽ đến mức bạn bắt đầu kể với những người hàng xóm về nó và khuyến khích họ thực hiện những thay đổi tương tự.

Đây là những gì đã xảy ra trong câu chuyện của ngôn sứ Giôna. Đáng lẽ ông phải mất ba ngày để truyền bá sứ điệp của Thiên Chúa khắp thành phố Ninivê, nhưng những người nghe lời ông ngay ngày đầu tiên đã nói với mọi người mà họ biết, và sứ điệp truyền đi với tốc độ cực nhanh. Trong vòng hai mươi bốn giờ, toàn bộ thành phố đã quay trở lại với Chúa!

Người xưa nói rằng lời nói dối có thể đi được nửa vòng trái đất trước khi sự thật thậm chí kịp mang giày của nó (nghĩa là lời nói dối loan truyền nhanh chóng, còn sự thật thì loan đi rất chậm). Và ở một mức độ nào đó, đó là sự thật. Hãy nghĩ về sức mạnh của tin đồn từ hàng xóm hoặc tuyên truyền từ các quan chức chính phủ tham nhũng. Có một cái gì đó khiêu khích về những câu chuyện này và mọi người không thể không bị hấp dẫn bởi chúng; và họ chỉ cần truyền bá chúng.

Mặt khác, sự thật, thường không lan truyền quá nhanh, ít nhất không phải là loại sự thật được nói đến trong câu nói này. Đó là vì nó có thể đối đầu với chúng ta và nó thường liên quan đến việc chúng ta phải làm, một số quyết định hoặc thay đổi mà chúng ta phải thực hiện. Dối trá và tin đồn chỉ là những câu chuyện ngon ngọt mà không đòi hỏi nhiều ở chúng ta, chỉ là sự sẵn lòng để tiếp tục thảo luận về chúng.

Đó là những gì làm cho câu chuyện về Giôna thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Trong thời gian đã định, sự thật về tình yêu của Thiên Chúa và lời kêu gọi ăn năn của ông Giôna đã lan đi khắp thành phố. Và sứ điệp, dù đầy thách đố, đã khiến mọi người hướng lòng về Chúa trong sự ăn năn sám hối. Những lời dối trá của các vị thần giả ở Ninivê đã không có cơ hội chống lại sự thật Thiên Chúa thực sự là ai.

Đây là vinh quang của sứ điệp Kitô giáo và bạn là một trong những sứ giả của Thiên Chúa. Việc làm chứng của bạn có nhiều ảnh hưởng hơn bạn nghĩ. Những lời của bạn, đặc biệt là khi được chia sẻ trong sự dịu dàng và tình yêu, sẽ gieo hạt giống phúc âm vào trái tim của mọi người. Hành động của bạn, đặc biệt là khi được thực hiện với tinh thần của sự quảng đại cho đi, sẽ ở lại trong ký ức của mọi người. Bạn có thể nghĩ rằng chúng không đáng kể, nhưng Thiên Chúa đang dùng bạn để giúp mọi người nhìn thấy Chúa và nhận biết Chúa. Đúng vậy, ngay cả bạn!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy cho ban con sự tin tưởng để chia sẻ tin mừng của Chúa ngày hôm nay”.

 Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.