Video: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn, sau cuộc họp tại Vatican

0

Video: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
trả lời phỏng vấn, sau cuộc họp tại Vatican

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trả lời phỏng vấn sau khi dự Hội nghị về Bảo vệ Trẻ em tại Vatican. Từ ngày 21 đến ngày 24/02/2019.

Nguồn: http://hdgmvietnam.com

Comments are closed.