Thơ: Thương Cảm Miền Trung

0

Miền Trung bão tố lan tràn
Lũ càn lũ quét phá tan xóm làng
Nguyên nhân tìm thật dễ dàng
Phần nhiều cũng bởi ngang tàng mà ra
Khai rừng chặt phá tự do
Vơ víu lợi nhuận để lo cho mình
Đâu cần nghĩ đến an sinh
Sống vui sống khỏe gia đình mình thôi
Bao nhiêu rác thải đổ tuôn
Cho ra ống cống là nguồn sạch trôi
Không cần nghĩ đến xa xôi
Mặc cho cá chết tanh hôi dạt bờ

Tôi ngồi tôi nghĩ trong lòng
Mình là TU SĨ trông mong được gì?
Chuyên cần góp nhặt hy sinh
Sống cho trọn vẹn nghĩa tình với nhau
Và rồi giáo dục em ta
Ngay từ Mẫu Giáo biết mà lo xa
Tập ngay việc nhỏ đã là
Góp phần giữ nước, giữ nhà giữ quê
Mong cho dân nước bốn bề
Một lòng một hướng không nề màu da.
Cùng nhau ta giữ môi sinh
Sạch trong xanh đẹp tinh khôi tuyệt vời.

Nt. Elisabeth Kim Loan

Comments are closed.