Thơ: Đỉnh Hạnh Phúc

0


[Niệm ý Mc 9:2-10 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36]

Theo Thầy lên núi Ta-bor
Ngập tràn hạnh phúc, nỗi lo không còn
Bởi vì trò được nhãn tiền
Thấy Thầy sáng chói, uy nghiêm lạ lùng
Đúng là cảnh tượng Thiên Đàng
Sự thật rõ ràng chứ chẳng chiêm bao
Ba người đàm đạo với nhau
Niềm vui thấy rõ, thương yêu chan hòa
Tuyệt vời hạnh phúc diệu kỳ
Phúc thay ai được vĩnh cư Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon