“Ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại” – SN Chúa Nhật Phục Sinh B

0

Suy niệm: Cv 10,34.37-43

Alleluia! Chúa Kitô đã sống lại! Chúng ta cảm thấy thật là vui khi chúng ta nghe những lời này vào Lễ Phục Sinh! Chúng ta đã thực hiện bốn mươi ngày Mùa Chay. Chúng ta đã bước đi với Chúa Giêsu trên hành trình của Người đến thập tự giá trong Tuần Thánh. Bây giờ, chúng ta có thể công bố Tin Mừng về sự phục sinh của Người và cùng mừng vui với tất cả các thiên thần và các thánh.

Nhưng Phục Sinh không kết thúc ngày hôm nay. Theo Giáo Hội, chúng ta cử hành Lễ Phục Sinh trong suố tám ngày (tuần bát nhật). Chúng ta cử hành Phục Sinh như một mùa phụng vụ, kéo dài năm mươi ngày, cho đến Lễ Ngũ Tuần. Và chúng ta mừng Phục Sinh mỗi Chúa Nhật trong suốt cả năm.

Sự thật là lễ Phục Sinh không bao giờ kết thúc! Những gì Chúa Giêsu đã hoàn thành qua cái chết và sự phục sinh của Người có thể không bao giờ kết thúc. Những gì Chúa Cha của chúng ta đã tạo dựng là “rất tốt đẹp” (St 1,31), những gì bị hư hỏng và mất mát, bây giờ đã được cứu chuộc.

Vì thế hãy nhìn xa hơn ngày vui này đến hết mùa Phục Sinh. Hãy dùng thời gian trong năm mươi ngày sắp tới để suy niệm về các bài đọc trong Thánh Lễ để xem các tông đồ đã đáp trả lại Tin Mừng này như thế nào. Đối với họ, sự phục sinh đã thay đổi mọi sự và đã đảo ngược toàn bộ thế giới của họ! Chúa Giêsu đã sống lại – họ đã nhìn thấy Người tận mắt. Điều mà họ đã từng sợ hãi, bây giờ đối với họ không có gì quan trọng hơn là chia sẻ Tin Mừng, bất kể giá nào

Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thay đổi mọi thứ đối với bạn. Bạn được yêu thương. Bạn được cứu chuộc. Và “khi Chúa Kitô sự sống của bạn xuất hiện, bạn cũng sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang” (Cl 3,4).

Bạn sẽ trả lời như thế nào trước tin mừng tuyệt vời này? Đừng để Lễ Phục Sinh đến rồi đi. Hãy sống trong sự thật này mỗi ngày. Hãy để nó thấm vào từng thớ thịt của bạn. Được thanh tẩy vào sự phục sinh của Chúa Kitô, bạn là một thọ tạo mới. Chúa Kitô sống trong bạn và bạn sống trong Chúa Kitô, bây giờ và mãi mãi. Alleluia!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tất cả của con” (Cl 3,11)

Theo the Word Among us
Nguồn:https:https://wau.org/meditations/2021/04/04/183467/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon