Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, 02.07.2021

0

Dưới đây là văn bản thông điệp video của Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, được xúc tiến bởi giáo phận Teramo-Atri và Đại học Teramo, trong buổi khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng Bảy tại Đại học Teramo và Đền Thánh Gabriele Đức Mẹ Sầu bi, là một phần của Năm Thánh Gabriel:

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến những người tổ chức buổi họp “Khoa học vì Hòa bình” nhân dịp Năm Thánh Gabriel [Đức Mẹ Sầu Bi], nơi có đền thờ nằm trên sườn núi Gran Sasso, quê hương của Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân Quốc gia.

Tôi xin chào các nhà hữu trách trong ngành khoa học và học thuật, quý vị khách quý của các viện quốc gia và Châu Âu, cùng tất cả quý vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trong đó, tôi muốn nhắc đến Giáo sư Antonino Zichichi, Chủ tịch Liên đoàn các nhà khoa học thế giới – nhân dịp này được trao tặng vinh dự cao quý nhất của Đại học Teramo – người tiếp tục cống hiến cuộc đời cho sự phát triển của khoa học và giáo dục các thế hệ mới.

Thưa các nhà khoa học cao quý, cuộc gặp gỡ của quý vị là một món quà hy vọng tuyệt vời cho nhân loại. Chưa bao giờ nhu cầu chấn hưng nghiên cứu khoa học lại được cảm nhận một cách mạnh mẽ để vượt qua những thách thức của xã hội đương đại. Và tôi rất vui vì chính cộng đoàn giáo phận Teramo đang xúc tiến cuộc gặp gỡ này, điều đó chứng tỏ rằng không thể có và không được phép có bất kỳ sự đối lập nào giữa đức tin và khoa học.

Như tôi đã nhắc lại trong Tông huấn Fratelli tutti, hiểu biết thực tại để cùng nhau xây dựng là điều cấp bách (xem 204). Để nuôi dưỡng và phát triển khát vọng tri thức tiềm ẩn trong con tim của mỗi người, nghiên cứu khoa học phải lấy kết quả của nó để phục vụ tất cả mọi người, luôn tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, chia sẻ kết quả và xây dựng các mạng lưới.

Hơn nữa, như tôi tiếp tục trình bày trong Tông huấn, chúng ta không được bỏ qua “tiến bộ khoa học nào đó sẽ được xem như lăng kính duy nhất khả dĩ để nhìn một khía cạnh nào đó của đời sống, của xã hội và thế giới” (sđd.).

Kinh nghiệm về tình trạng khẩn cấp sức khỏe thậm chí còn hơn thế, và theo một cách nào đó thậm chí còn cấp bách hơn, đã thúc đẩy thế giới khoa học phải suy nghĩ lại về những viễn cảnh phòng ngừa, điều trị và tổ chức y tế, suy xét đến những tác động nhân học liên quan đến xã hội tính và chất lượng của mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình, và hơn hết là giữa các thế hệ.

Không có kiến thức khoa học nào đứng độc lập và tin rằng tự nó là đủ. Hiện thực lịch sử đang ngày càng trở thành một thực tại duy nhất (xem sđd) và cần được phục vụ với sự đa dạng của tri thức, mà tính riêng biệt của nó góp phần vào sự phát triển của một nền văn hóa mới có khả năng xây dựng xã hội bằng cách thúc đẩy phẩm giá và sự phát triển của mọi người.

Thưa các bạn trong giới khoa học, trước những thách thức mới, các bạn được trao trọng trách làm chứng cho khả năng xây dựng một mối liên kết xã hội mới, cam kết thực hiện các nghiên cứu khoa học gần gũi với toàn cộng đồng, từ địa phương đến quốc tế, và cho thấy rằng cùng với nhau chúng ta có thể vượt qua mọi xung khắc.

Khoa học là một nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình!

Tôi đề nghị các bạn đồng hành với công cuộc đào tạo các thế hệ mới, dạy cho họ không ngại nỗ lực nghiên cứu. Chính Đấng là Thầy cũng để cho Ngài được tìm kiếm: Ngài truyền dẫn cho mọi người sự chắc chắn rằng khi con người chân thành tìm kiếm, người ta sẽ gặp được sự thật. Thời đại thay đổi cần những người môn đệ của tri thức mới, và thưa các nhà khoa học, các bạn chính là những người thầy của một thế hệ kiến tạo hòa bình mới.

Tôi bảo đảm với các bạn, và tôi gần gũi với các bạn và toàn thể Giáo hội gần gũi với các bạn trong lời cầu nguyện và sự khích lệ.

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/7/2021]

Comments are closed.