Vì ngươi trung thành trong những điều nhỏ – SN ngày 28.8.2021

0

Suy niệm: Mt 25, 14-30

Lớn hơn thì tốt hơn – hoặc họ nói vậy. Chúng ta muốn xe lớn, nhà lớn, tiền lớn. Chúng ta muốn được coi là một số lượng lớn. Ngay cả câu chuyện dụ ngôn hôm nay dường như cũng ủng hộ “phúc lành của sự nhiều hơn” này. Chúng ta khao khát trở thành người đầy tớ nhận được mười yến, hoặc ít nhất là năm yến. Chúng ta muốn thu được nhiều lợi nhuận và nhận được lời khen ngợi từ những người khác, giống như những người đầy tớ làm việc hiệu quả được nhà vua tôn vinh. Câu chuyện dụ ngôn dường như nói rằng những kết quả lớn làm vui lòng Thiên Chúa. Nhưng đó có thực sự là những gì Chúa Giêsu đang nói không? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Thánh sử Mátthêu kẹp câu chuyện này giữa hai dụ ngôn về Chúa tái lâm. Câu chuyện thứ nhất ca ngợi các cô trinh nữ khôn ngoan, những người đã sẵn sàng, đèn đổ đầy dầu của họ khi chàng rể đến (Mt 25, 10). Câu chuyện thứ hai so sánh chiên và dê, chúng được đánh giá dựa trên sự quan tâm của họ đối với “những người bé nhỏ nhất” (25, 45). Và giữa hai câu chuyện này là dụ ngôn về một vị vua ca ngợi những người đầy tớ siêng năng của mình: “Vì các ngươi trung thành trong những việc nhỏ, nên ta sẽ giao cho các ngươi những trách nhiệm lớn lao” (25, 21. 23).

Những cô trinh nữ khôn ngoan không làm được điều gì đặc biệt ấn tượng. Họ chỉ mang theo bình dầu của họ. “Những con chiên” có vẻ ngạc nhiên khi biết rằng công việc thương xót của họ lại quan trọng đến vậy. Và mặc dù lợi nhuận của những người hầu làm ông hài lòng, nhưng nhà vua sẽ chỉ hài lòng với lợi tức ngân hàng. Trong cả ba trường hợp, điều đó không liên quan đến mức độ của nhiệm vụ hoặc số lượng lợi nhuận. Nhà vua quan tâm đến sự trung tín. Những điều nhỏ nhặt, không đáng kể, thậm chí là âm thầm làm ông hài lòng. Và chúng cũng làm vui lòng Chúa Giêsu.

Không nhiều người trong chúng ta có thể làm những việc lớn cho Thiên Chúa, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những việc nhỏ. Thiên Chúa nhìn thấy những nỗ lực dù là nhỏ nhặt nhất của chúng ta, và Ngài đánh giá cao sự trung thành của chúng ta trong việc làm tốt chúng. Chúa Giêsu khen bà góa nghèo đã cho hai đồng tiền (Lc 21, 2). Ngài nhìn thấy tấm lòng của bà, lòng tin và sự trung tín của bà. Và Ngài nhìn thấy của bạn. Ngài nhìn thấy những lời cầu nguyện mà bạn dâng lên khi không có ai nhìn thấy. Bát đĩa bạn rửa lần thứ một trăm. Sáng sớm bạn đi làm để nuôi sống gia đình bạn. Cuộc gọi điện thoại của bạn cho cha mẹ già. Ngài hứa, “Vì ngươi đã trung tín trong những điều nhỏ… Hãy đến chia sẻ niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25, 23).

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành trong những việc nhỏ ngày hôm nay.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon